żołnierz piechoty Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (JNA)

Imię

Damian

Grupa rekonstrukcyjna

Nazwa sylwetki

Żołnierz piechoty Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (JNA)

Datowanie

Czerwiec 1991 – maj 1992

Region

Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii

Wyposażenie

Komplet kamuflażowy dwuczęściowy ,,mol68’’ , koszula mundurowa M-77, hełm ,M-59/85 z pokrowcem maskującym M-68, skórzany pas główny z szelkami, skórzana ładownica na naboje do karabinu Zastava M48, brezentowa torba na magazynki do karabinu Zastava M70, bagnet do karabinu Zastava M70, maska przeciwgazowa M2 w brezentowej torbie, złożona manierka z menażką w brezentowym pokrowcu (model wprowadzony do użytku w latach 70tych), plecak brezentowy M-75 z podpiętą pałatką w kamuflażu ,,mol68”, buty wojsk lądowych (model wprowadzony do użytku w 1971 roku), karabin Zastava M70AB2.

Krótki opis historyczny

Sylwetka przedstawia żołnierza piechoty Jugosłowiańskiej Armii Ludowej biorącego udział w początkowej fazie konfliktu zbrojnego w trakcie rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Podobnie wyposażonych żołnierzy można dostrzec na materiałach archiwalnych z walk w Słowenii oraz Chorwacji, natomiast wyposażenie to stosowane było w swobodnych konfiguracjach – zwłaszcza oddziały zmobilizowanych rezerwistów nie były oporządzone regulaminowo. Komplet kamuflażowy przedstawiony na sylwetce używany był głównie przez zwiad, wojska graniczne, strzelców wyborowych oraz pododdziały żandarmerii. Pierwotnie Jugosłowiańska Armia Ludowa miała charakter ponadnarodowy i odwoływała się bezpośrednio do tradycji komunistycznego ruchu oporu podczas II Wojny Światowej pod wodzą Josipa ,,Broz” Tity, natomiast w prezentowanym okresie zdominowana była przez Serbów i Czarnogórców. Zaistniałe wówczas zmiany miały bezpośredni związek z prezydenturą Slobodana Milosevića, który dostrzegając nieuchronny rozpad federacji usiłował uzyskać jak największe terytorium dla przyszłej Serbii. Żołnierze JAL narodowości chorwackiej, bośniackiej i słoweńskiej w 1991 masowo dezerterowali, zasilając bądź organizując narodowe oddziały zbrojne do walki o niepodległość. W wyniku coraz większej intensyfikacji walk na terytorium Jugosławii oraz nacisków ze strony państw zachodnich, w maju 1992 Jugosłowiańska Armia Ludowa została rozwiązana. Żołnierze i oficerowie JAL, którzy brali udział w operacji wojskowej na terytorium Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny natychmiastowo zasilili ochotnicze siły zbrojne: Wojska Republiki Serbskiej oraz Wojska Serbskiej Krajiny, . Pozostałe garnizony JAL znajdujące się na okrojonym terytorium Jugosławii (de facto Serbii i Czarnogóry) zostały przemianowane na ,,Wojska Jugosławii”.

image/svg+xml

Menu

Follow me