Plutonowy Plutonu Specjalnego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

Imię

Mariusz

Grupa rekonstrukcyjna

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Rega

Nazwa sylwetki

Plutonowy Plutonu Specjalnego ZOMO

Datowanie

Lata 1978-1990

Region

Polska

Wyposażenie

Nakrycie głowy – kask skoczka wz. 65 w szarym malowaniu, beret roboczy LWP koloru granatowego z orzełkiem wojskowym, szelki nośne do pasa głównego, pas skórzany czarny dwubolcowy, kajdanki milicyjne, trzewiki koloru czarnego (opinacze), ładownica na magazynki kbk AK, broń kbk AKMS, nóż szturmowy wz.55, mundur UeS wz. 5612 w granatowe cętki (umundurowanie specjalne), naszywka milicji na rękawie.

Krótki opis historyczny

Opierając się na doświadczeniach z funkcjonowania pierwszej tego typu jednostki w Polsce, czyli Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, utworzonego w 1976 r. w Warszawie, dwa lata później szefostwo MSW zatwierdziło Zarządzeniem 016/78 MSW z 15 kwietnia 1978 r. zorganizowanie podobnych, mniejszych pododdziałów w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Strukturalnie należały one do ZOMO jako pluton specjalny, początkowo wchodzący najczęściej w skład 1. kompanii taktycznej batalionu podległego danej KWMO. Ich liczba wzrosła do dziewięciu, gdy z drużyn specjalnych istniejących od 1980 r. w jednostkach ZOMO z Rzeszowa i Białegostoku rozwinięto dwa dodatkowe plutony specjalne – w 1984 r. w pierwszym z tych miast, a rok później w drugim. Oprócz działania we własnym mieście i województwie każdy z dziewięciu plutonów specjalnych pozostawał w gotowości do interweniowania na terenie kilku sąsiednich województw, co pozwoliło podzielić obszar całego kraju na tzw. rejony odpowiedzialności, przypisane poszczególnym z tych pododdziałów. W razie potrzeby, tj. gdyby siły pojedynczego plutonu okazały się niewystarczające, mogły go wesprzeć pododdziały sprowadzone z pobliskich KWMO.

image/svg+xml

Menu

Follow me