Plutonowy Plutonu Specjalnego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

Imię

Mariusz

Grupa rekonstrukcyjna

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Rega

Nazwa sylwetki

Plutonowy plutony specjalnego ZOMO

Datowanie

Lata 1978-1990

Region

Polska

Wyposażenie

Nakrycie głowy – beret roboczy LWP koloru granatowego z orzełkiem wojskowym, pas skórzany czarny dwubolcowy, kajdanki milicyjne, rewolwer typu Smith & Wesson, trzewiki koloru czarnego (opinacze), nóż szturmowy wz.55, mundur UeS wz. 5612 w granatowe cętki (umundurowanie specjalne), naszywka milicji na rękawie.

Krótki opis historyczny

Opierając się na doświadczeniach z funkcjonowania pierwszej tego typu jednostki w Polsce, czyli Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, utworzonego w 1976 r. w Warszawie, dwa lata później szefostwo MSW zatwierdziło Zarządzeniem 016/78 MSW z 15 kwietnia 1978 r. zorganizowanie podobnych, mniejszych pododdziałów w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Strukturalnie należały one do ZOMO jako pluton specjalny, początkowo wchodzący najczęściej w skład 1. kompanii taktycznej batalionu podległego danej KWMO. Ich liczba wzrosła do dziewięciu, gdy z drużyn specjalnych istniejących od 1980 r. w jednostkach ZOMO z Rzeszowa i Białegostoku rozwinięto dwa dodatkowe plutony specjalne – w 1984 r. w pierwszym z tych miast, a rok później w drugim. Oprócz działania we własnym mieście i województwie każdy z dziewięciu plutonów specjalnych pozostawał w gotowości do interweniowania na terenie kilku sąsiednich województw, co pozwoliło podzielić obszar całego kraju na tzw. rejony odpowiedzialności, przypisane poszczególnym z tych pododdziałów. W razie potrzeby, tj. gdyby siły pojedynczego plutonu okazały się niewystarczające, mogły go wesprzeć pododdziały sprowadzone z pobliskich KWMO.

image/svg+xml

Menu

Follow me