Kapral Wojskowej Służby Wewnętrznej (WSW)

Imię

Mariusz

Grupa rekonstrukcyjna

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Rega

Nazwa sylwetki

Kapral Wojskowej Służby Wewnętrznej (WSW)

Datowanie

Lata 1970-1990

Region

Polska

Wyposażenie

Nakrycie głowy – czapka zasadniczej służby wojskowej z białym otokiem (WSW), orzełek metalowy wojsk lądowych, mundur służbowy szewiotowy, spodnie służbowe (narciary), korpusówki WSW, naszywka WSW wczesna na lewym rękawie, odznaka wzorowy żołnierz, odznaka honorowy dawca krwi, pas biały skórzany dwubolcowy, kabura biała skórzana na broń osobistą, pistolet P-64, sznur dowódcy patrolu, koszula ZSW szeregowego, krawat ZSW szeregowego, trzewiki koloru brązowego (opinacze).

Krótki opis historyczny

Wojskowa Służba Wewnętrzna (WSW) – działająca w latach 1957–1990 wojskowa służba specjalna, będąca instytucją kontrwywiadu wojskowego i służby zabezpieczającej bezpieczeństwo Sił Zbrojnych PRL oraz utrzymania dyscypliny wojskowej. Na mocy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z 18 grudnia 1998 – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (art. 5 ust.1 pkt 9) WSW jest uznawana za organ bezpieczeństwa państwa. Utworzona 10 stycznia 1957, w miejsce zlikwidowanego Głównego Zarządu Informacji MON, podległa Ministerstwu Obrony Narodowej. WSW była organem ścigania. Zadaniem WSW było zwalczanie szpiegostwa przeciwko SZ PRL, przeciwko przemysłowi zbrojeniowemu, zwalczanie dywersji politycznej, terroru, sabotażu, zapobieganie tworzenia nielegalnych związków wewnątrz SZ PRL, zwalczanie przestępczości pospolitej wśród żołnierzy, utrzymywanie dyscypliny wojskowej, werbowanie obcokrajowców w tym dyplomatów, mogących mieć informacje ważne dla PRL i SZ PRL itp. WSW prowadziła także w ramach swoich możliwości wspieranie ww. działań sojuszniczych sił zbrojnych itp. WSW przejęła od komend garnizonów utrzymywanie porządku i dyscypliny, oraz ściganie przestępstw popełnionych przez personel Sił Zbrojnych PRL.

image/svg+xml

Menu

Follow me