Kapral milicji obywatelskiej

Imię

Artur

Grupa rekonstrukcyjna

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Rega

Nazwa sylwetki

Kapral Milicji Obywatelskiej

Datowanie

Lata 1975-1990

Region

Polska

Wyposażenie

Nakrycie głowy- czapka gabardynowa podoficerska z orzełkiem haftowanym bajorkiem, marynarka MO cztero-guzikowa, koszula służbowa w kolorze błękitnym, krawat służbowy granatowy, patki – palemki MO podoficerskie, sznur do gwizdka, naszywka na rękawie z numerem komendy wojewódzkiej i numerem służbowym funkcjonariusza, pas skórzany dwubolcowy, kabura skórzana na broń osobistą, pistolet P-64, raportówka skórzana MO z 1964 roku z uchwytem na pałkę patrolową 43cm, spodnie czarne MO proste, buty czarne skórzane służbowe.

Krótki opis historyczny

Milicja Obywatelska (MO), 1944–90 w Polsce, organ utworzony dekretem PKWN z 7 X 1944, zorganizowany na wzór formacji wojsk powołany do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz mienia społecznego. Początkowo MO podlegała kierownikowi resortu Bezpieczeństwa Publicznego (od 1 I 1945 Minist. Bezpieczeństwa Publicznego, MBP), następnie min. spraw wewn. Zakres działania MO określały kolejne dekrety z 1944, 1954, 1955 i ustawa z 1983; oprócz wykonywania swych podstawowych zadań MO w początkowym okresie uczestniczyła w zwalczaniu ugrupowań wywodzących się z AK i in. organizacji tworzących w czasie okupacji podziemie niepodległościowe. Brała udział w tłumieniu protestów społ. (m.in. XII 1970 na Wybrzeżu); w latach 80. MO wspomagała Służbę Bezpieczeństwa w zwalczaniu opozycji. MO została rozwiązana 1990 i zastąpiona przez policję.

image/svg+xml

Menu

Follow me