Średniozamożna słowianka

Imię

Ewelina

Grupa rekonstrukcyjna

Wczesnopiastowska Drużyna Czarny Orzeł

Nazwa sylwetki

Średniozamożna Słowianka

Datowanie

Wczesne średniowiecze, X-XI wiek

Region

Europa, Polska, Mazowsze/Opolskie, Opole i Płock

Wyposażenie

strój: giezło, sukienka i chusta – ręcznie szyte, materiały: len rt i lniane, ręcznie przędzione nici; zapaski: wełna w pasy, kolorystyka i wzór analogiczny do znalezisk z Gdańska („Włókiennictwo gdańskie X-XIII”) i Międzyrzecza Wielkopolskiego („Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej”); buty: rekonstrukcja na podstawie znaleziska haftowanych trzewików z II poł. XI wieku z Opola („Trzewiki opolskie” w „Dawna Kultura” nr1); biżuteria: kabłączki skroniowe typu III wg. Musianowicz, brąz – cała słowiańszczyzna, kolia z paciorków, szkło – rekonstrukcja na podstawie znaleziska z Płocka prezentowanego w Muzeum Mazowieckim w Płocku; bransoleta, brąz – rekonstrukcja na podstawie fragmentu znalezionego w okolicach Płocka, stanowisko 54-56 („Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki, pod Płockiem”); elementy niewidoczne na zdjęciu: rekonstrukcja wełnianej krajki z Opola (farbowanie: rezeda, marzanna + naturalnie czarna wełna), woreczek amuletowi z Gdańska („Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku”), lunula z brązu na podstawie formy odlewniczej z Płocka („Płock we wczesnym Średniowieczu; Polskie Badania Archeologiczne”)

Krótki opis historyczny

Strój słowiański, który próbuję odtworzyć w tej formie mógł służyć średnio zamożnej kobiecie mieszkającej na grodzie, może na to wskazywać ilość biżuterii. Należy pamiętać, że opierając się na pochówkach i ilości zawartych w nich elementów odtwarzamy tak naprawdę stroje odświętne. Osoba ubierająca się w ten sposób mogła zajmować się prostymi pracami typu tkactwo małe i duże, prząśnictwo itp. Płock mógł pełnić rolę ośrodka kultowego Słowian, według wykopalisk archeologicznych został założony w końcu X wieku, a w latach od 1079 do 1138 pełnił rolę stolicy państwa polskiego. Tak ważna rola samego Płocka oraz znaleziska bogatej biżuterii np. srebrnych zausznic (analogia – Groß Raden) sugeruje, że miasto było dobrze skomunikowane z innymi częściami kraju,. Brak znalezisk tekstylnych wymusił na mnie posiłkowanie się znaleziskami analogicznymi z innych miast Polski – z zachowaniem spójności kulturowej oraz typowej dla tego obszaru kolorystyki: naturalne odcienie tkanin lub tekstylia farbowane na kolory typu: pomarańczowy, czerwony, żółty, zielony.

image/svg+xml

Menu

Follow me