Nadworny ptasznik

Imię

Mateusz i Major(samica accipiter gentilis)

Grupa rekonstrukcyjna

Ptasznik – usługi sokolnicze i edukacyjne

Nazwa sylwetki

Nadworny ptasznik

Datowanie

Wczesne średniowiecze – XI wiek

Region

Europa, Ruś, Gniezdowo

Wyposażenie

Kaftan, z elementami jedwabnymi – oparty na znaleziskach pozostałości ruskich kaftanów, z Gniezdowa oraz ikonografii m.in. „Izbornikach Światosława”. Nożyk – skłuwak sokolniczy, znaleziska noży z Nowogrodu. Pas – z okuciami, z Gniezdowa,kurhan 191 oraz rekonstrukcja kaletki również z Gniezdowa. Spodnie proste – m.in. freski z soboru św. Zofii w Kijowie, Owijacze, i zapinki: znalezisko z obwodu Smoleńskiego/Gniezdowo. Buty – wzór na podstawie znaleziska z Nowogrodu. Mangla sokolnicza (na ręce) – kawałek grubego materiału,w kształcie rękawa, do unoszenia ptaka drapieżnego. Stosowana zarówno na w Europie, jak i krajach arabskich.

Krótki opis historyczny

Ptasznik, czyli inaczej sokolnik – osoba odpowiedzialna, za układanie i pracę, przede wszystkim z ptakami drapieżnymi. Istnienie takiej funkcji, w ówczesnych realiach potwierdzają liczne źródła, takie jak choćby kronika Galla Anonima,tkanina z Bayoux, czy zapisy regaliów królewskich z terenów Polski (przywilej Mieszka III Starego),dotyczących tzw. sokołowego. Znaleziska ptaków kopalnych (głównie jastrzębi) w grodziskach wczesnośredniowiecznych m.in (Gniezno,Ostrów Tumski) sugerują,iż był to fach powszechny i ceniony. W odniesieniu do wartości ptaków, jak i czasu, który trzeba poświęcić, aby utrzymać takie zwierze we właściwej kondycji, była to funkcja dobrze opłacana i zarezerwowana dla wybranych.Najpewniej funkcja ta, dość często była obejmowana przez cudzoziemców. Ptaki drapieżne ,jako podarki dyplomatyczne, były bardzo pożądanym towarem. Późniejsze źródła z okresu m.in. XIII i XIV wieku potwierdzają przypuszczenia, co do bogatej kultury sokolniczej, tworząc obraz różnorodnej tradycji, którą do dziś możemy podziwiać i co najważniejsze kultywować.

image/svg+xml

Menu

Follow me