mieszczanka Ślaska początek XIV w.

Imię

Kamila

Grupa rekonstrukcyjna

Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej

Nazwa sylwetki

Mieszczanka Ślaska początek XIV w

Datowanie

Początek XIV wieku

Region

Europa – Śląsk – Chojnów

Wyposażenie

Ubiór kobiecy, codzienny składający się z sukni z długim rękawem, sznurowanej po boku w celu dopasowania do sylwetki. Nakrycie głowy składa się z owalnej chusty oraz opaski ją przytrzymującej. Wełniany płaszczyk ozdobiony owalną wycinanką. Ubiór wykonany na podstawie źródeł ikonograficznych i muzealnych z końca XVI w. Krój sukni na podstawie znalezisk ubiorów z Grenlandii z miejscowości Herjolfsnes.

Krótki opis historyczny

Sylwetka mieszkanki śląskiego miasta z końca XIV w. Wraz z rozwojem miast bogaciła się także powstała w nich warstwa społeczna jaką byli mieszczanie. Dynamiczny rozwój handlu, przekładał się na wzrost znaczenia mieszczan, przykład prezentowanej sylwetki pokazuje zmiany społeczne jakie zaszły w średniowiecznym społeczeństwie.

image/svg+xml

Menu

Follow me