Saper Pułkowy Legii Polsko-Włoskiej

Imię

Krzysztof

Grupa rekonstrukcyjna

Pierwsza kompania Grenadierów Pierwszej Legii Polsko-Włoskiej

Nazwa sylwetki

Saper Pułkowy Legii Polsko-Włoskiej

Datowanie

Pierwsza połowa XIX w. (1806/1810 r.)

Region

Europa, Włochy, Polska, Śląsk, Wrocław, Brzeg, Nysa, Korfantów

Wyposażenie

Mundur zrekonstruowany na podstawie drugiego dekretu organizującego Legię wyposażenia w „umundurowanie w stylu polskim’’. Korespondencja ministerstwa wojny, książek profesora Andrzeja Nieuważnego i przetrwałych rycin. Wyposażenie: trzy symetryczne skórzane podkute buty, nie mam znaczenia prawy/lewy but, trzeci but zapasowy. Kamasze, spodnie, koszula, kamizelka, kurtka mundurowa, skórzany fartuch roboczy, zrekonstruowane na podstawie ryciny skórzane rękawice robocze, skórzana ładownica na pas z mosiężna klamrą – klamra zrekonstruowane na podstawie muzeum w .Brukseli. Skórzana czapka z włosiem nazywana bermycą, wykona na podstawie znaleziska z Circa, pióropusz z gęsich piór, ,skórzany cielęcy tornister z włosiem, zrekonstruowane na podstawie na muzeum Wielkiej Armii w Paryżu, koc, pendent – pas na szable i bagnet, zrekonstruowane na podstawie na podstawie muzeum Wielkiej Armii w Paryżu, rozetki na pasie, symbole saperskie wzorowane na podstawie muzeum w Brnie i Brukseli. Czarny lew – oryginalny, wykopany w Czechach w okolicy Brna Broń: saperski topór wykonany na wzór muzealny z Brukseli, saperski tasak z piłą i piejącą głową koguta, kopia z oryginału muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, bagnet, karabin skałkowy Charleville 1777.

Krótki opis historyczny

Legiony Polskie były tworzone na mocy dekretu cesarskiego zaingurowanego w Brzeziu 20 września 1806 r. Utworzył je Napoleon na początku kampanii pruskiej wierząc, że wkrótce uda mu się pozyskać dużą liczbę dezerterów z pruskiej armii polskiego pochodzenia i legionów wracających z Włoch. Większą część rekrutów stanowili chłopi i dezerterzy. Saper jest jednostką specjalną, tzw. jednostką szturmowo-inżynieryjną służącą do robienia przejścia dla kolumny marszowej, budowania, burzenia, unieruchomienia dział wroga.

image/svg+xml

Menu

Follow me