Szeregowy 8 Pszczyńskiego Pułku Piechoty- Wojsk Powstańczych (Grupa Wschód)

Imię

Wojciech

Grupa rekonstrukcyjna

 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach 

Nazwa sylwetki

Szeregowy 8 Pszczyńskiego Pułku Piechoty- Wojsk Powstańczych (Grupa Wschód) 

Datowanie

 Maj-Czerwiec 1921 

Region

 Europa, Polska, Górny Śląsk 

Wyposażenie

Stahlhelm M1916, ubiór cywilny, Biała opaska funkcyjna- „zwykły powstaniec” (wprowadzona rozkazem z dn. 1.05.1921), Brotbeutel M1893 -Chlebak brązowy, Pruski bandolier amunicyjny M1913, pas główny szeregowca(austryjacki) wz. 15, Ładownice pruskie -Mauser m.1909, 2x Stielhandgranate M17, karabin Mauser Gew.98, Buty długie- cywilne.

Krótki opis historyczny

Na ziemiach zajętych przez powstańców wprowadzono pobór; w efekcie czego siły powstańcze osiągnęły liczebność około 60 tys. ludzi. Pośród nich było co najmniej 9 tys. ochotników z Polski; większość kadry oficerskiej stanowili oficerowie Wojska Polskiego, głównie z Wielkopolski. Prezentowana sylwetka przedstawia szeregowego 8 Pszczyńskiego Pułku Piechoty- Wojsk Powstańczych (III Powstanie Śląskie Maj-Czerwiec 1921). Żołnierz uczestnik walk na tzw. „Linii Korfantego”. W ramach 8 pp. inaczej zwanego: „Pułkiem Rataja” brał udział w operacjach obronnych w rejonie Góry Świętej Anny w dn. 21–26 maja 1921 (Bitwa o Górę Św. Anny). Wyposażenie przedstawionego szeregowca ze względu na dążenie strony polskiej do zaakcentowania „ochotniczej” oraz „miejscowej- śląskiej” struktury oddziałów powstańczych nie zawiera charakterystycznych elementów umundurowania oraz wyposażenia wywodzących się z magazynów armii polskiej. Typowym było, iż stanowiło one mieszankę prywatnego majątku ochotnika (ubiór cywilny oraz buty) z elementami wyposażenia byłej Cesarskiej Armii Niemieckiej np.: Karabin systemu Mausera wz. 1898 czy Stalhelm M1916.

image/svg+xml

Menu

Follow me