Szeregowiec 8 Pułku Piechoty Legionów

Imię

Marcin

Grupa rekonstrukcyjna

GRH Bellum

Nazwa sylwetki

Szeregowiec 8 Pułku Piechoty Legion.w

Datowanie

Luty 1920

Region

Europa, Łotwa, Dyneburg

Wyposażenie

Płaszcz niemiecki M15, mundur niemiecki M15, maciejowka wz.17, ładownice m1909, bagnet m98/05, karabin mauser wz.98, chlebak m1893, tornister m15.

Krótki opis historyczny

Dnia 30 grudnia 1919 r. władze Rzeczpospolitej Polskiej i Łotwy podpisały porozumienie o współpracy wojskowej. W myśl postanowień Wojsko Polskie miało pomóc Łotyszom wyprzeć bolszewików okupujących terytorium ich młodego państwa. Dla strony polskiej, korzyścią operacyjną miało być skrócenie frontu, biegnącego dotąd wzdłuż Dźwiny i oparcie północnego skrzydła o siły sojusznicze. Do operacji przeznaczono elitarne polskie dywizje, 1 i 3 DP Legionów ze wsparciem 25 czołgów Renault FT-17 z 2 kompanii 1 Pułku Czołgów. Łotysze wyznaczyli do działań 3 Dywizję Piechoty. Całością sił sojuszniczych, w silę 20 batalionów piechoty (z czego 9 łotewskich), 3 szwadrony kawalerii (jeden łotewski) i 17 baterii artylerii (w tym pięć łotewskich), dowodził gen. Edward Śmigły-Rydz. Operacja Zima rozpoczęła się 3 stycznia 1920 r. Oddziały polskie sforsowały zamarzniętą Dźwinę i uderzyły na Dyneburg. Jednocześnie natarcie rozpoczęła łotewska Lendeswehra. Mimo, iż walki toczyły się w wyjątkowo niesprzyjających warunkach, w śnieżnej zamieci i przy temperaturze -35′, bolszewicki garnizon Dyneburga został stosunkowo szybko pokonany, a oddziały 1 DPLeg, 7 stycznia pod Wyszkami rozbiły oddziały Armii Czerwonej zdążające na odsiecz miastu. Do 25 stycznia wojska polskie i łotewskie wyparły sowietów z całej Łatgalii. 27 stycznia Naczelnik Piłsudski w Dyneburgu udekorował orderem Virtuti Militari gen. Śmigłego-Rydza, po czym odbyła się wspólna uroczystość z przedstawicielami armii łotewskiej i jej naczelnym wodzem gen. Ballodem. Łotyszom kampania dyneburska pozwoliła zachować niepodległość. Państwo łotewskie przetrwało do 1940 roku, gdy kraj został zajęty przez Armię Czerwoną. Dla Polski operacja „Zima” oznaczała kluczowe skrócenie frontu w przyszłej rozprawie z bolszewikami.

image/svg+xml

Menu

Follow me