Szeregowiec 30 pułku piechoty Ziemi Brzezińskiej

Imię

Marcin

Grupa rekonstrukcyjna

GRH Bellum

Nazwa sylwetki

Szeregowiec 30 pułku piechoty Ziemi Brzezińskiej

Datowanie

Lipiec 1920

Region

Europa, Łużki nad Autą

Wyposażenie

Mundur amerykański m12, hełm „Adrian” mle.15, pas główny mle.03/15, ładownice mle.15, manierka amerykańska m1910, tornister mle.1893, granat niemiecki m17, karabin mauser wz.98.

Krótki opis historyczny

W celu przełamania linii wojsk polski stojących nad Autą i Berezyną, dowódca bolszewickiego Frontu Zachodniego, Michaił Tuchaczewski, rzucił skoncentrowane nad górną Berezyną 3 armie oraz korpus konny, w łącznej sile 62 tys. czerwonoarmistów. Broniąca linii rzeki Auta (prawy dopływ Dzisny) polska 1 Armia dowodzona przez gen. Gustawa Zygadłowicza, liczyła niespełna 34 tys. Żołnierzy. Rankiem 4 lipca, oddziały Armii Czerwonej zo zaatakowały wzdłuż całego 100-kilometrowego odcinka frontu. Po całodziennej,ciężki walkach obronnych Polacy zużyli wszystkie odwody. Następnego dnia wobec słabnięcia centrum polskich pozycji oraz realnej groźby oskrzydlenia dowodzący całym Frontem Północno-Wschodnim gen. Stanisław Szeptycki nakazał odwrót. Odrywanie się od nacierającej Armii Czerwonej miało przebieg nieskoordynowany, gdyż rozkaz nie dotarł na czas do wszystkich walczących jednostek i przeciągnęło się na kolejny dzień bitwy. Ofensywa Tuchaczewskiego, choć chwilowo powstrzymana, nabierała jednak rozmachu, któremu towarzyszył odtąd stały odwrót Polaków w stronę Niemna. W bitwie nad Autą wojska polskie poniosły klęskę tracąc ponad 3 000 jeńców i 16 dział. Przegrana bitwa zapoczątkowała odwrót Frontu Północno-Wschodniego, który to zakończył się dopiero nad Wisłą. Jednak wojska Michaiła Tuchaczewskiego również nie osiągnęły swego głównego celu, jakim było zniszczenie 1 Armii oraz oskrzydlenie od północy polskiego frontu.

image/svg+xml

Menu

Follow me