szeregowa członkini Przysposobienia Wojskowego Kobiet w mundurze polowym

Imię

Monika

Grupa rekonstrukcyjna

Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im.II/18 pułku piechoty

Nazwa sylwetki

Szeregowa członkini Przysposobienia Wojskowego Kobiet w mundurze polowym 

Datowanie

 Lata 1928 – 1935 

Region

Polska

Wyposażenie

Granatowa furażerka z dużym orzełkiem Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK) używana do 1935 r., bluza tzw. starego typu z granatowymi mankietami, naramiennikami i patkami kołnierzowymi z małym orzełkiem PWK, rękawiczki, pas skórzany jednobolcowy, spodnie długie granatowe, cywilne sznurowane buty . Zrekonstruowane na podstawie dokumentacji i zachowanych artefaktów z epoki oraz kwerendy fotograficznej.

Krótki opis historyczny

Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju było kolejną organizacją paramilitarną, które powstało w miejscu OLK. Utworzone przez byłe legionistki, które uważały, że udział kobiet w czynnej obronie kraju jest równie potrzebny jak mężczyzn. Codzienna praca w idei przysposobienia wojskowego kobiet skupiała się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie nie tylko w razie wybuchu wojny ale i w życiu codziennym. Ochotniczki przechodziły szkolenia z zakresu samoobrony , samopomocy, obrony przeciwgazowej i przeciwlotniczej, wyszkolenia strzeleckiego i łączności, terenoznawstwa, przechodziły kursy sanitarne, uczyły się przygotowywać posiłki dla dużej ilości osób. Przewidywano dla nich miejsce w pomocniczej służbie wojskowej, ale przede wszystkim miały zastępować przy warsztatach pracy zmobilizowanych mężczyzn. Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju była jedynym ugrupowaniem kobiecym, które uzyskało oficjalne poparcie od władz wojskowych i w chwili wybuchu wojny miało zostać zmilitaryzowane, a przeszkolone członkinie miały rozpocząć służbę w powstałych jednostkach pomocniczych. Jednak nagły wybuch wojny w 1939 roku zniweczył plany wykorzystania w wojsku wyszkolonych kobiet.

image/svg+xml

Menu

Follow me