sanitariusz drużyn ratowniczych PCK

Imię

Mikołaj

Grupa rekonstrukcyjna

Nazwa sylwetki

Sanitariusz drużyn ratowniczych PCK

Datowanie

Lata 1935-1939

Region

Polska

Wyposażenie

Umundurowanie oparte jest na wytycznych Przysposobienia Wojskowego wydanych w 1928 roku, na którym wzorowały się stowarzyszenia mundurowe oraz jednostki paramilitarne funkcjonujące w II RP. Na głowie rogatywka z białym otokiem i odznak czerwonego krzyża. Umundurowanie drelichowe uszyte na wzór munduru wojskowego. Guziki skórzane (guziki z orłem nosiły tylko wojsko i formacje państwowe), bluza posiada oznaczenia drużyn ratowniczych Polskiego Czerwonego Krzyża w postaci białych patek z czerwonym krzyżem na kołnierzu oraz tarczki czerwonokrzyskiej na lewym ramieniu. Wyposażenie stanowi pas skórzany i bandażownice skórzane mieszczące zapas opatrunków sanitarnych. Bardzo często używane były bandażownice niemieckie wycofane z wojska pamiętające czasy pierwszej wojny światowej.

Krótki opis historyczny

W ramach wzmacniania potencjału obronnego kraju a także wypełniając zadania statutowe Polski Czerwony Krzyż organizuję drużyny ratownicze PCK. Składają się one z przeszkolonego personelu medycznego. W ramach mobilizacji wielu członków i członkin drużyn ratowniczych miało przydziały mobilizacyjne i zasiliła kompanie sanitarne i szpitale polowe. Wielu członków drużyn sanitarnych bez przydziału mobilizacyjnego wzięła samorzutnie udział w niesieniu pomocy rannym żołnierzom i cywilom w trakcie Kampanii Polskiej 1939 roku.

image/svg+xml

Menu

Follow me