Ochotnik z 202 Ochotniczego Pułku Piechoty

Imię

Marcin

Grupa rekonstrukcyjna

GRH Bellum

Nazwa sylwetki

Ochotnik z 202 Ochotniczego Pułku Piechoty

Datowanie

1920

Region

Europa, Polska, Nasielsk

Wyposażenie

Mundur brytyjski p03, furażerka amerykańska Overseas Cap z orzełkiem wz.17, brytyjskie oporządzenie – ładownice, pas i szelki P14, bagnet niemiecki m98/05, chlebak niemiecki m1893, karabin mauser wz.98.

Krótki opis historyczny

Latem 1920 roku sytuację na froncie wojny polsko-bolszewickiej dla strony polskiej była katastrofalna Wykrwawione i zdemoralizowane ciągłymi klęskami Wojsko Polskie cofało się na całej linii. Wtedy sięgnięto po rozwiązanie dobrze znanę z historii Polski – pospolite ruszenie. Powołano Armię Ochotniczą, na której czele stanął generał Józef Haller, znany ze swych talentów organizacyjnych. Decyzję utworzenia Armii Ochotniczej z miejsca poparli też duchowni. Na niedzielnych mszach odczytywano zalecenia metropolity warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. Odpowiedzią na te apele był masowy napływ ochotników do koszar. Do Armii Ochotniczej przyjmowano najczęściej młodzież oraz starszych niepodlegających obowiązkowej służbie wojskowej, ale zdolnych do noszenia broni (szeregowych w wieku 17–42 lat oraz oficerów do lat 50). Zgłaszających się ochotników dzielono na cztery kategorie: wykonujący obowiązki wojskowe na miejscu, odbywający służbę w garnizonach, ewentualnie wysyłani na front i grupa zastępująca urzędników idących na front. Początkowao wielu oficerów powątpiewało w ideę wysyłania na front naprędce zmobilizowanych i słabo wyszkolonych ochotników . Jednak nawet najwięksi sceptycy szybko zmienili zdanie, kiedy ponad 100 tys. ochotników zasiliło oddziały liniowe. Swoim entuzjazmem i chęcią walki zatępowali brak doświadczenia które mieli zaprawieni w bojach, ale zmęczni ciągłymi walkami odwrotowymi, frontowcy. Ochotnicy nie tylko zarażali swoim entuzjazmem inne formacje wojska, podnosząc jego morale. Ale również dzielnie stawali w czasie walk wokół Warszawy, skłądając danine krwii w takich miejscach jak Ossów czy Radzymin, dając przykład męstwa i patriotyzmu.

image/svg+xml

Menu

Follow me