ochotniczka Przysposobienia Wojskowego Kobiet

Imię

Katarzyna

Grupa rekonstrukcyjna

 GRH Pancerni ‘39 

Nazwa sylwetki

 Ochotniczka Przysposobienia Wojskowego Kobiet 

Datowanie

1936

Region

Polska

Wyposażenie

Sylwetka przedstawiająca ochotniczkę Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Widać długie granatowe spodnie które często pomimo używania spódnic, nadal pozostawiały lubiane Na głowie furażerka oraz beret nowego typu. Na obu znajduje się mały orzeł PWK. Wysokie wiązane buty do łydek, rzadko występujące w organizacji ze względu na trudności w marszu. Przez ramię cywilna torba sanitarna P.C.K.

Krótki opis historyczny

Ruch PWK zainicjowany został po I wojnie światowej w latach 1919–1922 przez kobiety biorące udział w działaniach wojennych. W grudniu 1921 na zjeździe Ochotniczej Legii Kobiet w Poznaniu Maria Wittek zgłosiła wniosek do sztabu generalnego Wojska Polskiego w sprawie dalszego udziału kobiet w pomocniczej służbie wojskowej. Polskie władze wojskowe zaaprobowały ten projekt i skierowały Marię Wittek, Julię Piwońską oraz Marię Podhorską-Moldenhawer na kurs w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. Po jego ukończeniu zostały one przydzielone do referatu rezerw kobiecych – Referat PWK oficjalnie utworzony w Wydziale PR w Oddziale III Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Organizacja została podporządkowana Ministerstwu Spraw Wojskowych, jej pierwszą inspektorką była Władysława Piechowska. Wiele członkiń PWK uczestniczyło w kampanii wrześniowej, a w czasie okupacji działały w polskim ruchu oporu.

image/svg+xml

Menu

Follow me