członkini Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju w ubiorze sportowym

Imię

Monika

Grupa rekonstrukcyjna

Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im.II/18 pułku piechoty

Nazwa sylwetki

Członkini Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju w ubiorze sportowym 

Datowanie

 Lata 1928 – 1935 

Region

Polska

Wyposażenie

Krótkie spodenki z czarnej satyny z lampasem granatowo-żółtym na szwach bocznych w barwach PWK, biała koszulka z krótkim rękawem i kołnierzykiem z przyczepionym na piersi haftowanym na podkładce godłem PWK, czarne półbuciki. Zrekonstruowane na podstawie dokumentacji i zachowanych artefaktów z epoki oraz kwerendy fotograficznej.

Krótki opis historyczny

Na obozach letnich najwięcej uwagi poświęcano wychowaniu fizycznemu, gdyż stan sprawności fizycznej był ważny. Podczas trwania obozów można było usunąć braki lub chociaż nadrobić zaległości w tężyźnie fizycznej poprzez różne formy aktywności m.in. gry zespołowe, pływanie, gimnastyka, itp. Sport oraz liczne ćwiczenia terenowe wyrabiały inicjatywę, spostrzegawczość i odporność na trudności. Prowadzono także zajęcia o charakterze świetlicowym, organizowano wycieczki oraz wieczorne ogniska obozowe, które nie tylko uprzyjemniały pobyt ale przede wszystkim integrowały grupę. Kandydatki na obozy miały legitymować się dobrym stanem zdrowia bez chorób zakaźnych co miało potwierdzić zaświadczenie lekarski. W urządzenie obozów pewiaczki wkładały wiele własnej pracy. Nie licząc corocznego stawiania namiotów, szałasów, hangarów i stawiania pryczy, karczowały teren pod strzelnice, latryny, umywalnie, budowały urządzenia nawodne, schody prowadzące nad jezioro czy rzekę, rowy odwadniające, amfiteatralne ognisko obozu itp.

image/svg+xml

Menu

Follow me