Szeregowy Strzelec Piechoty SpadochronoweJ

Imię

Artur

Grupa rekonstrukcyjna

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „All American”

Nazwa sylwetki

Private, 1st Battalion, 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division „All American”

Datowanie

Czerwiec 1944

Region

Europejski Teatr Działań (ETO, ang. European Theater of Operations), Francja, Normandia

Wyposażenie

Umundurowanie: M42 Jump Suit w wersji wzmocnionej, hełm M1 z siatką maskującą, buty spadochronowe Jump Boots produkcji firmy Corcoran. Oporządzenie: pas amunicyjny M1923 Garand Cartridge Belt, szelki M1936 Suspenders z przyczepionym do nich plecakiem M1936 Musette Bag. Ponadto na pasie M1923 znajdują się: łopatka piechoty M1910 TShovel, bagnet M1, manierka M1942 Water Canteen z kubkiem w pokrowcu M1910 oraz pokrowiec na opatrunek osobisty M42 First Aid Pouch. Dodatkowo w plecaku znajduje się menażka M1942 Meat Can z zestawem sztućców a także niezbędny do utrzymania broni w odpowiednim stanie wycior M1 Cleaning Rod. Uzbrojenie: Szeregowy uzbrojony jest w podstawowy karabin samopowtarzalny M1 Garand – broń stanowiącą regulaminowe wyposażenie każdego piechura Armii Stanów Zjednoczonych, na podstawie Tabeli Organizacji i Wyposażenia (ang. Table of Organization & Equipment; TOE) nr 7-37 z późniejszymi zmianami, zapewniającą odpowiednią siłę ognia i niezawodność na polu walki. Poza działaniami bojowymi karabin przenoszony jest na skórzanym pasie nośnym M1907 Sling

Krótki opis historyczny

Szeregowy strzelec piechoty spadochronowej stanowił kręgosłup swojej drużyny, składającej się z dwunastu osób, jak i całej dywizji powietrznodesantowej. Wyposażony w ogólne, regulaminowe oporządzenie szeregowy był najbardziej wszechstronnym żołnierzem swojej formacji. Jego brak konkretnej specjalizacji stanowił największą specjalizację z wszystkich dostępnych, umożliwiając pełnienie roli zwiadowcy, strzelca, gońca, wartownika i wszystkich innych, nie wymagających specjalnego wyposażenia. 505-ty pułk piechoty spadochronowej wylądował w Normandii w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 roku, w dużej mierze nie trafiając w wyznaczone strefy zrzutu z powodu trudnych warunków pogodowych. Wykonując skok przed wyznaczoną godziną pułk zyskał przydomek „H-minus”. Pomimo dużego rozproszenia i problemów z przegrupowaniem spadochroniarze osiągnęli postawione przed nimi cele, co przyczyniło się do odznaczenia pułku Prezydenckim Wyróżnieniem dla Jednostki (ang. Presidential Unit Citation). Walcząc w rejonie Sainte Mere-Eglise, pułk rozpoczął swój szlak bojowy na kontynencie europejskim.

image/svg+xml

Menu

Follow me