Szeregowy poznańskiego II batalionu Obrony Narodowej

Imię

Mikołaj

Grupa rekonstrukcyjna

Nazwa sylwetki

Szeregowy poznańskiego II batalionu Obrony Narodowej

Datowanie

Wrzesień 1939 roku

Region

Polska

Wyposażenie

Sukienna rogatywka polowa wz. 1937 z metalowym orłem wz. 1919 (zestaw dedykowany dla oddziałów Obrony Narodowej), umundurowanie drelichowe nowego wzoru, trzewiki wz. 1931, pas żołnierski wz. 1931, ładownice wz. 1922 oraz bagnet produkcji niemieckiej wz. S98/05 tzw. liść, dwa chlebaki wz. 1933 (forma zastępcza wydawana zamiast tornistrów i plecaków), puszka z maską przeciwgazową RSC wz. 1924. Uzbrojenie stanowi unikalny dla formacji Obrony Narodowej karabin wz. 1989 kal. 7,92 mm Mauser będący na wyposażaniu kilku pododdziałów poznańskich batalionów ON.

Krótki opis historyczny

W marcu 1939 roku przystąpiono do tworzenia kolejnych batalionów Obrony Narodowej. Także w Wielkopolsce rozpoczęto formowanie tej formacji opartej na ochotniczym i terytorialnym zaciągu. W zamyślę miały być to oddziały o krótkim czasie gotowości do prowadzenia działań i stanowić pododdziały przeznaczone do osłony mobilizacji sił głównych, a w trakcie działań zbrojnych być zabezpieczaniem tyłowych formacji walczących na froncie. Szybki przebieg Kampanii Polskiej 1939 roku spowodował, iż bataliony Obrony Narodowej wchodzące w skład Armii Poznań musiały stawiać czoła pierwszoliniowym jednostkom niemieckim, podnosząc przy tym ogromne straty w sprzęcie i ludziach. Bataliony pozbawione dostatecznej ilość środków przeciwpancernych i uzbrojone przeważnie w karabiny francuskie wycofane z pierwszej linii , pamiętające czasy I Wojny Światowej, nie były wstanie zrealizować zadań stawianych im przez dowódców.

image/svg+xml

Menu

Follow me