Szeregowa 1 Samodzielnego Batalionu Kobiet im. Emilii Plater

Imię

Katarzyna

Grupa rekonstrukcyjna

 GRUPA REKONSTRUKCYJNA GRH Pancerni ‘39 

Nazwa sylwetki

 Szeregowa 1 Samodzielnego Batalionu Kobiet im. Emilii Plater 

Datowanie

1944

Region

Europa, Polska.

Wyposażenie

Czapka sukienna wz. 1943 z orłem wz.19 bez, kurtka wz. 1943 z drelichu z sukiennymi naramiennikami. Na kołnierzu proporczyki piechoty. Spodnie radzieckie oraz buty saperki. Hełm radziecki wz. 1940 z namalowanym orłem piastowskim – Kuricą., pas oszczędnościowy parciano-skórzany z nałożoną ładownicą z magazynkiem bębnowym do ppsh 41. Manierka wz. 1930 w pokrowcu, dodatkowo plecak-worek, tzw. mieszok wz. 30. Uzbrojenie stanowi pistolet maszynowy ppsh-41.

Krótki opis historyczny

Jednostka ta była formowana na wzór oddziałów kobiecych w Armii Radzieckiej. Batalion został sformowany 19 sierpnia 1943 w Sielcach, w składzie 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Kobiety przybyłe do batalionu były często słabe fizycznie, wykończone ciężkimi wojennymi warunkami i często wręcz zagłodzone. Problemem było także zróżnicowanie pod względem wykształcenia, nieliczne kobiety posiadały wykształcenie wyższe, przeważająca cześć jednak posiadała jedynie wykształcenie podstawowe, często niepełne. Część batalionu (1 kompania) brała udział w bitwie pod Lenino, pełniąc funkcje wartownicze, kwatermistrzowskie, sanitarne czy eskortowania jeńców. W styczniu 1944 r. w związku z przegrupowaniem jednostek polskich batalion przerzucono do wsi Łuczynka na ziemi smoleńskiej, później do obwodu żytomierskiego i Kiwerc. W lipcu 1944 r. przekroczył Bug, pełniąc służbę wartowniczą w jednostkach tyłowych a od 12 października zajmował się utrzymaniem porządku i zabezpieczeniem na wyzwolonych obszarach lewobrzeżnej Warszawy. Po wyzwoleniu stolicy objął posterunki w lewobrzeżnej Warszawie i jako pierwsza jednostka WP objął wartę przez Grobem Nieznanego Żołnierza. Batalion został rozformowany na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy WP z 25 maja 1945.

image/svg+xml

Menu

Follow me