Kapitan 7. PUŁKU PIECHOTY WOJSKA POLSKIEGO

Imię

Łukasz

Grupa rekonstrukcyjna

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia (Sianów)

Nazwa sylwetki

Oficer piechoty Wojska Polskiego w stopniu kapitana (umundurowanie polowe)

Datowanie

XX wiek, marzec 1945 r.

Region

Europa, Kołobrzeg

Wyposażenie

Umundurowanie: czapka polowa, szewiotowa typu polskiego (tzw. rogatywka wz. 1943) z orłem wz. 1943 w wersji moskiewskiej, kurtka polowa, drelichowa typu polskiego (tzw. wz. 1943) – jedna z kilku stosowanych odmian, nad lewą kieszenią odznaczenie: Krzyż Walecznych wz. 1944, na sukiennych naramiennikach po trzy metalowe, srebrne gwiazdki odpowiadające stopniowi kapitana. Spodnie-bryczesy drelichowe, wzoru radzieckiego dla oficerów. Buty skórzane, sznurowane tzw. wzoru kanadyjskiego, zdobyczne. Wyposażenie: pas główny skórzany, oficerski, wzoru brytyjskiego – Sam Browne belt, pochodzący z dostaw do ZSRR w ramach umowy pożyczki-dzierżawy. Niemiecka kabura skórzana do pistoletu 7,65 cm Walther PP/Walther PPK/Mauser HSc, zdobyczna. Torba kirzowa, oficerska, wzoru radzieckiego tzw. typ uproszczony. Niemiecka lornetka polowa Dienstglas 7×50, zdobyczna. Różaniec drewniany. Uzbrojenie: niemiecki pistolet 7,65 mm Walther PPK. Niemiecki pistolet 7,65 mm Mauser HSc (obiekt wykorzystany do porównania fotograficznego). Do realizacji sylwetki wykorzystano oryginalne egzemplarze uzbrojenia z kolekcji Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Krótki opis historyczny

Zestaw odtworzony na podstawie fotografii archiwalnych oraz wspomnień żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego. Łączy w sobie elementy typowe dla schyłkowego okresu II wojny światowej: regulaminowe, przysługujące oficerom na stanowiskach dowódczych Wojska Polskiego, wykonane w ZSRR według tzw. wzoru polskiego oraz radzieckie, a także niemieckie, zdobyte na nieprzyjacielu w toku walk. Najbardziej charakterystyczna część ubioru – wysokie obuwie sznurowane tzw. kanadyjskie, znajduje poparcie w relacji jednego z żołnierzy 7. pp, uczestnika walk na Wale Pomorskim, w Kołobrzegu oraz forsowania Odry. Motyw różańca stanowi z kolei odwołanie do wyników prac ekshumacyjnych prowadzonych m.in. w rejonie Drawska Pomorskiego oraz Czaplinka (pas natarcia prezentowanego oddziału), podczas których, w polowych mogiłach polskich żołnierzy odnaleziono dużą liczbę przedmiotów związanych z kultem religijnym: medalików, książeczek do nabożeństwa czy właśnie fragmentów różańców. Wchodzący w skład 3. Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, 7. pułk piechoty sformowany został w Sielcach nad Oką, w grudniu 1943 r. Jego pierwszym dowódcą mianowano kpt. Włodzimierza Piotrowskiego. Zgrupowanie, działając głównie w pierwszej linii, pokonało szlak bojowy 1. Armii Wojska Polskiego uczestnicząc m.in. w przełamaniu umocnień Wału Pomorskiego, Operacji Pomorskiej (w tym boju o Kołobrzeg, gdzie było m.in. gospodarzem ceremonii zaślubin z Bałtykiem) i Berlińskiej. Po zakończeniu II wojny światowej pułk stacjonował w Majdanku koło Lublina, a następnie – Puławach. W 1962 r. przeformowano go w 7. Kołobrzeski pułk zmechanizowany.

image/svg+xml

Menu

Follow me