STRZELEC PIECHOTY WYBRANIECKIEJ (HAJDUK)

Imię

Tomasz

Grupa rekonstrukcyjna

Wolna Kompania Sarmacka

Nazwa sylwetki

Strzelec piechoty wybranieckiej – Hajduk

Datowanie

 XVI wiek rok 1578 

Region

 Europa – Rzeczpospolita obojga narodów 

Wyposażenie

Buty za kostkę, skórzane wiązane z boku (portret Stefana Batorego), spodnie wełniane wąskie, żupan biały z niebieską podszewką z surówki wełnianej i delia wełniana obłoczysta, szamerunek czerwony guzy ołowiane wielkością zgodne z kalibrem lufy arkebuza. Ładownica na patrony, prochownica z prochem podsypkowym. Szabla w typie węgierskim, toporek, na głowie megierka z trzęścieniem.

Krótki opis historyczny

formacja stworzona przez Stefana Batorego z chłopów zamieszkałych w dobrach królewskich. Z każdej wsi na każde 20 łanów wybierany był jeden rekrut. W zamian za zwolnienie z wszelkich powinności musiał się stawić umundurowany i uzbrojony z szablę, rusznicę i topór. W czasie wojny natychmiast po ogłoszeniu zaciągu, wtedy też otrzymywał żołd. W czasie pokoju raz na kwartał na manewry. Maksymalna liczebność wynosiła około 2 tysięcy. Po raz pierwszy opisana formacja walczyła pod Wielkimi Łukami i Pskowem. Jej główne zadanie to ostrzał wrogich jednostek. W przypadku ataku na umocnienia, używali szabel i toporów. Formacja służyła aż do początku XVIII wieku, ale w związku z niewielką liczebnością i słabym wyszkoleniem zajmowała się głównie pracami inżynieryjnymi.

image/svg+xml

Menu

Follow me